Npanunumpa sa watawat ng pilipinas pdf

Ako ay pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas, at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, maka tao at maka bansa. Ako ay pilipino, taos pusong nanunumpa sa watawat ng pilipinas, at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan. Panunumpa sa watawat ng pilipinas ako ay pilipino buong. The panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas pledge of allegiance to the philippine flag is the pledge to the flag of the philippines. Naging legal ang panunumpa sa bisa ng kautusang tagapagpaganap bilang 343 ng pilipinas na pinatupad ni dating pangulong fidel v. Panunumpa sa watawat ng pilipi in english with examples. Pledge of allegiance to the philippine flag wikipedia.

Panunumpa sa katapatan sa watawat ng pilipinas nationalism. Panunumpa sa katapatan sa watawat ng pilipinas free download as word doc. The up diliman human resource development office upd hrdo advises management on human resource policy and administration including the proper interpretation of civil service law and rules. The pledge of allegiance to the philippine flag filipino. At tungkulin ko ang maglingkod nang tapat at mahusaysa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang aking mga kapwa kawani ay kailangan tungo sa. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas pledge of. The panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas is the pledge to the flag of the philippines. Doc panunumpa sa watawat ng pilipinas jhomar magnaye. Panunumpa sa watawat ng pilipinas by cavite provincial govt.

Here s a loose translation filipino or tagalog to english pledge of allegiance to the philippine flag. It is one of two national pledges, the other being the panatang makabayan, which. Sinasabi ang panunumpa ng katapatan sa watawat sa isang seremonyang pang watawat sa katapusan ng panatang makabayan o, kung hindi sinabi ang panatang makabayan, pagkatapos ng pambansang awit. Whereas, the panunumpa ng katapatan sa watawat finalized by the national. Sapagkat akoy isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod nang tapat at mahusay, sa bayan ko at sa panahong ito, ako at ang aking mga kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang pilipinas. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng pilipinas. Panunumpa sa watawat tagalog and english translation. In the philippines, pupils are required to memorize the panunumpa sa watawat ng pilipinas or the pledge of allegiance to the philippine flag. Panunumpa sa watawat ng pilipinas free download as word doc. Contextual translation of panunumpa sa watawat ng pilipinas into english. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng pilipinas is the pledge to the flag of the philippines.

113 1076 396 1539 322 265 519 210 1002 10 642 948 1286 1212 457 1376 1412 442 1247 161 1200 1299 957 610 244 1378 1458 151 1531 1433 287 1173 832 282 635 372 655 991 896 1374 152 746 1410 634